منابع صوتی وکالت

منابع صوتی وکالت
@آوای قانون
صوت تمام قوانین کاربردی
http://applaw.ir/detail.aspx?book_id=136

@@
در این سایت کتب صوتی حقوقی برای افراد کم بینا به صورت صوتی قرار داده شده است
http://gooshkon.ir/

در لینک زیر آرشیو کاملی از ‫تدریس اساتید حقوقی به صورت صوتی وجود دارد
http://rasane.dadparvar.ir/index.html
محل انتشار به رنگ سبز و هدف گداری

13960525

$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند

Advertisements