منابع صوتی وکالت

منابع صوتی وکالت
@آوای قانون
صوت تمام قوانین کاربردی
http://applaw.ir/detail.aspx?book_id=136

@@
در این سایت کتب صوتی حقوقی برای افراد کم بینا به صورت صوتی قرار داده شده است
http://gooshkon.ir/

در لینک زیر آرشیو کاملی از ‫تدریس اساتید حقوقی به صورت صوتی وجود دارد
http://rasane.dadparvar.ir/index.html
@@
کتابخانه ای ویژه نابینایان و کم بینایان با ده ها کتاب حقوقی گویا
http://blind.ut.ac.ir/
محل انتشار به رنگ سبز و هدف گداری

 

13960709

$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند