کتب قائمیه

برخی کتب قائمیه

مطالب این کتابها را در سال های آینده به صورت روزنامه وار و یا تخصصی تر بررسی خواهم کرد
این سایت که از گذشته تا به امروز محلی برای انتشار کتاب های مذهبی بوده است چندیست که قرار است بسته شود تا جایی که بنده اطلاع دارم این موسسه با دو آدرس زیر فعالیت کرده است
http://www.Ghaemiyeh.com
و

http://www.ghbook.ir
این دو سایت در پروژه های آرشیو اینترنت
https://web.archive.org/web/20131120195905/http://www.ghaemiyeh.com/
و
https://web.archive.org/web/20170825024708/http://www.ghbook.ir/index.php?lang=fa
و
http://archive.is/tGQFj

 

در اینجا چند کتاب که توسط این موسسه به صورت الکترونیک انتشار یافته است از طریق پروژه آرشیو اینترنت در دسترس شما قرار می گیرد با دو فرمت pdf و html
##
البته لینک های آرشیو اینترنت تا زمانی در دسترس هستند
که این موسسه جلوی نمایش آنها را با دستوراتی به پروژه های آرشیو اینترنت با فایل‫robots.txtنگیرد
این مورد به دلیل بیان عدم مسئولیت من نسبت به کپی‌رایت احتمالی کتاب‌ها بوده است
##
فایلهای ذخیره شده این دو در پروژه های آرشیو اینترنت
https://web.archive.org/web/*/http://download.ghbook.ir/*
و
https://web.archive.org/web/*/http://download.Ghaemiyeh.com/*

 

دروس حوزه – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10460&lang=fa

Click to access 796-fa-doroose-hozeh-koli.pdf

 

اصول کافی – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10263&Itemid=0&lang=fa

Click to access 779-fa-osoole-kafi-koli.pdf

 

علل الشرائع – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1572&lang=fa

Click to access download.php

 

 

 

حقوق مدنی – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=343&lang=fa

Click to access download.php

 

@@

بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=13135&lang=fa

Click to access download.php

@@
حلیه المتقین – کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=10390&Itemid=0&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170825040804/http://download.ghbook.ir/download.php?id=10390&file=790-f-13880101-heliyatol-motaghin.htm
@@

ترجمه من لا یحضره الفقیه (قسمت حج) – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4227&Itemid=0&lang=fa

Click to access download.php

 

https://web.archive.org/web/20170825042226/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4227&file=3000-f-13900617-tarjamamanlayahzarolfaqeh.htm
@@

 

@@

کتاب الغیبه شیخ طوسی ( ترجمه ) – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4954&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826031913/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4954&file=3558-f-13901107-tarjomeye%20ketab%20gheybat.htm

Click to access download.php

@@

متن و ترجمه معانی الاخبار – کتابخانه دیجیتال

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=903&Itemid=151&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826034132/http://download.ghbook.ir/download.php?id=903&file=10343-f-13921220-maani-alakhbar-tarjome-mohamadi-koli.htm

Click to access download.php

@@

اسرار آل محمد علیهم السلام – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14082&lang=fa
https://web.archive.org/web/20170826032833/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14082&file=9692-f-13921109-asrar%20ale%20mohammad%20alayhem%20assalam.htm

Click to access download.php

@@
داستان های بحارالانوار – کتابخانه دیجیتال

http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=4344&lang=fa

https://web.archive.org/web/20170826034743/http://download.ghbook.ir/download.php?id=4344&file=31-f-13900401-dastanhaye%20beharolanvar-koli.htm

Click to access download.php

@@

 

میزان الحکمه با ترجمه فارسی – کتابخانه دیجیتال
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14181&lang=fa

Click to access download.php

https://web.archive.org/web/20170826035126/http://download.ghbook.ir/download.php?id=14181&file=9759-f-13921110-mizanolhekmah-koli.htm
@@

 

منابع فقه شیعه – ترجمه جامع احادیث الشیعه
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=14708&lang=fa

 

Click to access download.php

13960604
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شون


  1. د