$~√©✓ap

$~√©✓ap

این کد برای دسترسی راحت به هدف گذاری هایم ایجاد شده است
لیست صفحات هدف گذاری با لینک آن ها
@@
دستورالعمل رفتاری(قانون اساسی)
https://aparsapour.wordpress.com/ap002/

@@
لیست برخی سایت هایی که در آن ها فعالیت دارم
https://aparsapour.wordpress.com/ap001/

@@
برنامه ی بلند مدت ۵ساله
https://aparsapour.wordpress.com/ap007/

@@
کارهایی که پس از بهبود بینایی ام انجام خواهم داد
https://aparsapour.wordpress.com/ap005/

@@
موارد ممنوعه برای من
https://aparsapour.wordpress.com/ap012/
@@
قانون واقع نگری a.p
https://aparsapour.wordpress.com/ap16/

 

@@
قانون شرایط اضطراری(سرنوشت زندگی)
https://aparsapour.wordpress.com/ap18/
@@

ده فرمان
https://aparsapour.wordpress.com/ap004/
@@
می خواهم
https://aparsapour.wordpress.com/ap006/
@@
باید تلاش کنم
https://aparsapour.wordpress.com/ap10/
@@
مطالبات سیاسی و اجتماعی من از مقامات کشورم
https://aparsapour.wordpress.com/ap09/

@@

قول هام

https://aparsapour.wordpress.com/ap010/
@@

دستورالعمل پایداری اطلاعاتa.p
https://aparsapour.wordpress.com/ap13/
@@
بررسی پروژه های مختلف آرشیو ایتترنت
https://aparsapour.wordpress.com/ap08/
@@
فعالیت هایم در اسک دین
https://aparsapour.wordpress.com/ap017/
@@

رفع تحریم های گوگل پلی(google play)
https://aparsapour.wordpress.com/ap17/
@@
درخواست هایی که از تمام انسان ها دارم
https://aparsapour.wordpress.com/ap011/
@@

لیست سایت هایی که به کمک فیدلی دنبال می نمایم
https://aparsapour.wordpress.com/ap14/

 

لیست کتب و مورد هایی که باید تا آخر سال بخوانم
https://aparsapour.wordpress.com/ap15/
@@
اشعار و جملاتی را که پسندیده ام
بعدا
@@
وصیت نامهa.p
https://aparsapour.wordpress.com/ap003/

@@

درباره ی من

https://aparsapour.wordpress.com/about/

 

 

 

@@
این متن در صفحه ای در وبلاگ شخصی و به رنگ سبز نیز قرار داده می شود

@@
فایلxmlوبلاگ هدف گذاری با رمز هر سال در سایت های اشتراک فایل آپلود می شود
در ضمن هر۶ماه فقط یکبار صفحه های هدف نوشته شده آرشیو خواهند شد
تعداد صفحات هدف گذاری 21ص
13960514
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند