رفع تحریم های گوگل پلی(google play)

google play
همه ی ما می دانیم .برخی از بهترین نرم افزار ها در این مارکت
از دسترس ایرانیان خارج است و لزوم
حفظ امنیت اطلاعات و بروز بودن بر کسی پوشیده نیست
پس در اینجا
با بیان ساده روش برداشتن تحریم ها را توضیح می دهم
کافیست یک برنامه رفع تحریم را دانلود کرده و اجرایش کنید
و سپس
به قسمت برنامه های گوشی بروید
و دیتای
google play store
و
google play services
را پاک کنید
حال وارد مارکت گوگل شوید و پذیرش را بزنید
یرای آموزش کامل می توانید
به لینک زیر بروید
http://<a href=»http://www.zoomit.ir/2014/11/27/15614/download-app-from-google-play»>www.zoomit.ir/2014/11/27/15614/download-app-from-google-play</a>/

در انتها لیست بهترین نرم افزار ها و بازی های تحریم شده قرار می گیرد
برخی برنامه های مهم دارای حالت dark،با++علامت گذاری شده اند
Facebook<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana</a&gt;

Spotify Music<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music</a&gt;

UC Browser Mini – Smooth<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uc.browser.en&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uc.browser.en</a&gt;

ES File Explorer File Manager
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop</a&gt;

Hill Climb Racing
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb</a&gt;

Water Drink Reminder
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.drinkwater&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.drinkwater</a&gt;

 

Kindle
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle</a&gt;

 

LinkedIn<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android</a&gt;

AppLock
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock</a&gt;

Adobe Acrobat Reader
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader</a&gt;

++ColorNote Notepad Notes To do
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note</a&gt;

 

Instagram
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android</a&gt;

آموزش۵۰زبان<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goethe.f50languages&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goethe.f50languages</a&gt;

 

آموزش لغات و مکالمه
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bravolang.english&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bravolang.english</a&gt;

ccleaner

<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piriform.ccleaner&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piriform.ccleaner</a&gt;
ترجمه گر گوگل
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate</a&gt;

++contact+
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.contapps.android&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.contapps.android</a&gt;

 

 

وچند برنامه مفید دیگر

++firefox

<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox</a&gt;
این برنامه با افزونه ی
<a href=»https://addons.mozilla.org/en-US/android/addon/dark-background-light-text&raquo; target=»_blank»>https://addons.mozilla.org/en-US/android/addon/dark-background-light-text</a>/
حالت darkرا به ارمغان و خود فایرفاکس دارای تنظیمات بزرگنمایی است

CM Security AppLock AntiVirus
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.security&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.security</a&gt;

++فیدیبوــ هزاران کتاب الکترونیک
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fidibo.reader&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fidibo.reader</a&gt;

نوار
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.navaar.android&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.navaar.android</a&gt;

رادیوfm
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radio.fmradio&raquo; target=»_blank»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radio.fmradio</a&gt;

++super Voice Recorder
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enlightment.voicerecorder»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enlightment.voicerecorder</a&gt;

مطالعه ی ترجمه ی دو کتاب مقدس ادیان ابراهیمی را توصیه می نمایم
عهدین

<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android</a&gt;

قرآن<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.labs.androidquran»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.labs.androidquran</a&gt;

 

Kids Place – Parental Control
<a href=»https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace»>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsplace</a&gt;

 

 

 

@@این پست عینا در صفحه ای در به رنگ سبز،وبلاگ هدف گذاری قرار می گیرد و در صورت نیاز،فقط صفحه بروز می شود

 

13960501
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند