قانون واقع نگری a.p

قانون واقع نگری a.p
تنها راه برای موفقیتم رشته ی حقوق و کار وکالت است
با توجه به کم شدن دیدم(زمانی روی سورس های آموزشی کار می کردم،که با اشتباه قرار گرفتن ویرگول در محیط اکلیپس ارور می داد،جال در خواندن متن کتاب ها دچار مشکل شده ام و دیگر با هیچ کدام از دو چشمم نمی توانم هیچ کدام از نشانه های تابلوی ایتومتری را در حین معاینه و سنجش ببینم)
پس باید در مطالعه(صوتی یا خواندن متن )کوشش کنم و برای اهدافم بجنگم
باید خودم را برای روزهای سخت با ضبط و گردآوری فایل های مرتبط با قبولی در وکالت و قبولی در آن آماده نمایم
البته با حالتdark(نوشته ها سفید )به راحتی مطالعه و وبگردی می کنم
ضمن با کمک گوش دادن به فایل های صوتی و بزرگ کردن ‫a۵ به a۴مطالعه می کنم
از تبدیل متن به گفتار گوگل نیز استفاده می کنم
توجه جدی من باید روی صوت باشد

 

 

@@باید احتیاط در رفت و آمد داشته و مواظب خودم از لحاظ سلامت باشم و افکار مثبتی داشته باشم
@@
آمار معلولین از نوع بشر بر روی زمین
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

http://www.hafeznews.ir/fa/doc/news/12251/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

 

##
آمار معلولین چشمی

معلولین موفق

معلولین مرتبط با چشم موفق
13960431
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند