باید تلاش کنم

برای خودم به سمت مشاوره ی حقوقی و وکالت تا بتوانم خدمتی به جامعه ام بکنم
نتایج تلاشم برای داشتن شغل و رسیدن به اهداف بر روی زندگی خودم

@مستقل شدن از خانواده از لحاظ مالی
@کسب آرامش و رضایت مندی و ارامش از خودم
@تفریح
@کمک مالی به سازمان های خیریه

نقش داشتن شغل و موقعیت برای جامعه ام
@تاثیر بالای نوشته ها و تفکراتم بر مردم برای اصلاح امور
$~√©✓ap

صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند