فعالیت هایم در اسک دین

فعالیت هایم در اسک دین

بحثی در مورد قرآن

http://www.askdin.com/showthread.php?t=56930
بحثی در مورد عصمت
http://www.askdin.com/showthread.php?t=41967

جبر مکتبی
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59288

صفحات این مبحث و سایر مباحث به فرم زیر در پروژه های آرشیو اینترنت ذخیره شده اند
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59288&page=15
مشاوره ی ژنتیک
http://www.askdin.com/showthread.php?t=58770
معرفی کتابخانه
http://www.askdin.com/showthread.php?t=32890
و
http://www.askdin.com/showthread.php?t=57286

نوار
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59318

 

بحثی در مورد موی زن
http://www.askdin.com/showthread.php?t=25141

 

بحثی در مورد قسم دروغ در دادگاه و بررسی اخلاقی آن

http://www.askdin.com/showthread.php?t=21421

در مورد ظهور
http://www.askdin.com/showthread.php?t=24509

بر حق بودن
http://www.askdin.com/showthread.php?t=21558

کپی رایت
http://www.askdin.com/showthread.php?t=42912

انتخاب خانواده
http://www.askdin.com/showthread.php?t=24508

 

عده ی زن
http://www.askdin.com/showthread.php?t=32892

 

گرفتن حق از راه غیر قانونی
http://www.askdin.com/showthread.php?t=25140

خلیفه
http://www.askdin.com/showthread.php?t=25350

 

زلزله ی تهران
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59369
دیه ی درآوردن چشم
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59401

لعان
http://www.askdin.com/showthread.php?t=60046

آرشیو اینترنت
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59433

جست و جو برای صوت کتاب بدایه النحو
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59547

به کار بردن تشکر به جای صلوات
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59581
@@مطالبی که از مکان های دیگر کپی نموده بودم
راههای بیشمار خداشناسی!
http://www.askdin.com/showthread.php?t=22149

 

رابطه وسعت رزق با نیکی به پدر و مادر
http://www.askdin.com/showthread.php?t=22157

در بحث شرکت کردم
افراد حزب باد
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59370&page=3

 

در مورد ازدواج فامیلی
http://www.askdin.com/showthread.php?t=59961

سایر
سوالی در مورد وبلاگ اسک دین داشتم
http://www.askdin.com/showthread.php?t=262&page=11

تشکر نه صلوات
http://www.askdin.com/showthread.php?t=32570&page=6

تغییر نام کاربری ام
http://www.askdin.com/showthread.php?t=261&page=137
در تاریخ05031396 درخواست تغییر نام کاربری ام ازninjaبه علی پارساپور(a.p) را دادم
آدرس صفحه ی کاربری من
http://www.askdin.com/member.php?u=16657

برای در دسترس بودن همیشگی مباحث،همه ی آن ها در دو سایت زیر آرشیو
http://archive.is/
و
http://archive.org/web/
نمودم
و فایلtxtمباحث از اسک دین دانلود شده است
لینک فایل فشرده ی مجموع فایلtxtبا پسوندzipو نام
aliparsapouraskdin
##این صفحه در وبلاگ هدف گذاری ام
ودر تبلاگ و این دو
در پروژه های آرشیو اینترنت منتشر می شوند
آمار فعالیت ها
http://archive.is/v29lN
فایل pdf فعالیت ها
https://web.archive.org/web/20170828064054/https://aparsapour.wordpress.com/askdinpdf/

 

فایل زیپ حاوی txtمباحث تا تاریخ تیر ۱۳۹۶ در
به رنگ سبز
http://berangesabz.ir/wp-content/uploads/2017/07/askdinaliparsapour03051396.zip
و با همین آدرس در آرشیو اینترنت

و در سایت های اشتراک گذار فایل به این آدرس ها ذخیره شده اند
https://www.4shared.com/zip/QLT5cGKXei/askdinaliparsapour03051396.html

این صفحه دیگر بروز نخواهد شد و فعالیت های جدید در صفحهای دیگر منتشر می شود

 

13960610
$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند