کارهایی که پس از بهبود بینایی ام انجام خواهم داد

@شروع برنامه نویسی آندروید(انتشار قانون رایگان)

@تکمیل سایت به رنگ سبز
@چاپ و انتشار رایگان پی دی اف کتاب اشعارم
@گرفتن پرونده ،و حضور با کت و شلوار،و ریش پروفسوری در دادگاه
@یادگیری خوشنویسی
@یادگیری زبان انگلیسی
@رفتن هفته ای یکبار به استخر
@گرفتن گواهینامه
@سفر به مناطق دیدنی ایران و سایر مناطق جهان
@خرید دوربین عکاسی حرفه ای و عکاسی از مناظر
##البته کارهایی همچون وکالت (شرکت در آزمون اولیه و قبولی، و قبولی در اختبار)را پی گیری خواهم نمود

@خیلی دوست دارم روزی نماینده ی مجلس بشوم

$~√©✓ap
صفحات با این کد قابلیت تغییر دارند و ممکن است تجدید نظر و یا بروز شوند